WYCIECZKA PRZEDSZKOLAKÓW DO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WAWRZEŃCZYCACH


22 października dzieci z grup 4 i 5 latków wybrały się na wycieczkę do OSP w Wawrzeńczycach. Dzięki życzliwości Strażaków przedszkolaki mogły obejrzeć samochody i sprzęt pożarniczy stanowiący wyposażenie jednostki. Z wielkim zaciekawieniem wysłuchały pogadanki o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy strażaka oraz akcjach ratowniczo- gaśniczych. Dzieci miały także możliwość wejścia do wozu strażackiego oraz przymierzenia hełmu strażaka. Na zakończenie spotkania przedszkolaki przypomniały sobie numer alarmowy do Straży– 998 oraz inne niezbędne numery w sytuacjach zagrożenia. Spotkanie zakończono wspólnym kolorowaniem oraz wręczeniem dyplomów małego strażaka i upominków.


Powrót