V Turniej Tańca Przedszkolaków


V Turniej Tańca Przedszkolaków to cykliczna impreza dla przedszkolaków organizowana od samego początku przez pomysłodawczynię konkursu - Wicedyrektora GCE w Wawrzeńczycach Panią Wiolettę Klęk przy współpracy Gminnego Centrum Edukacji. Patronat konkursu objął Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. W tym roku tematem konkursu był taniec towarzyski. Celem turnieju jest propagowanie różnych form działalności artystycznej dzieci, wprowadzanie ich w świat uniwersalnych wartości - dobra i piękna, rozwijanie kreatywności i zainteresowań. Turniej tańca staje się również istotnym elementem harmonogramu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów zerowych. Sprzyja wymianie doświadczeń i integracji środowiska wychowania przedszkolnego i szkolnego. Na turniej przybyli: Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce p. Henryk Jończyk, Dyrektor GCE w Wawrzeńczycach - p. Mieczysława Stawarz, Wicedyrektor GCE p. Beata Sonik- Marchewka, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach - p. Joanna Murek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobranowicach -p. Urszula Nagielska-Włusek, Kierownik GZEASu p. Agnieszka Majka, Przyjaciele Przedszkola: p. Bożena Luter, p. Eleonora Bujacz - Kusińska, p. Jolanta Migas. Turniej odbył się 13 czerwca na sali Gimnastycznej GCE Wawrzeńczyce. Uczestnictwo w turnieju zgłosiło 6 placówek przedszkolnych (ok. 60 dzieci). W tym: Przedszkole nr 1 z Proszowic, Przedszkole nr2 z Proszowic, Przedszkole z Nowego Brzeska, Oddział zerowy nr 1 z Wawrzeńczyc, Oddział zerowy nr 2 z Wawrzeńczyc oraz Przedszkole Samorządowe z Wawrzeńczyc. Małym tancerzom kibicowało wielu kolegów z przedszkola i szkoły, rodzice i opiekunowie. Przedszkolaki zaprezentowały tańce towarzyskie m.in. samba, jive, rock and roll, cha-cha, pasodoble, tango. Jury wyłoniło zespół, którego taniec został oceniony najwyżej. Zwycięzcą została grupa z Przedszkola nr2 w Proszowicach, zwycięzcy otrzymali statuetkę. Turniej został zakończony wręczeniem dyplomów i upominków uczestnikom turnieju. Organizatorzy zapowiadają i zapraszają na kolejną edycję, w przyszłym roku.Powrót