VII Turniej Tańca Przedszkolaków


Turniej Tańca Przedszkolaków to już cykliczna impreza zainicjowana przez przedszkole w Nowym Brzesku a od kilku lat organizowana przez Przedszkole w Wawrzeńczycach. W tym roku rywalizowały cztery grupy maluchów z czterech placówek w kategorii tańca musicalowego. Turnieje tańca dla dzieci to wydarzenie niezwykłe - pełne pozytywnych emocji, radości i przede wszystkim tańca! Impreza została uświetniona występami formacji tanecznych reprezentujących Centrum Kultury w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Uroczystość odbyła się 18 czerwca, a rywalizowały placówki z Proszowic, Nowego Brzeska, oddział przedszkolny ze Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach i Przedszkole z Wawrzeńczyc. W tym roku gościliśmy nie tylko zespoły taneczne, ale także rodziców dzieci z Przedszkola w Wawrzeńczycach, którzy po Turnieju świętowali "Dzień Rodziny". Małych tancerzy oceniało jury w składzie którego byli m.in. Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce p. Józef Rysak, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach p. Joanna Murek, Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół p. Agnieszka Majka, Dyrektor GCE w Wawrzeńczycach p. Mieczysława Stawarz, Dyrektor Przedszkola w Nowym Brzesku p. Barbara Jamrozik, Kierownik Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach p. Beata Sonik - Marchewka, przyjaciele przedszkola: p. Małgorzata Bętkowska, p. Kinga Mierzwa. Poziom turnieju był bardzo wyrównany. Publiczność żywiołowo reagowała na występy wszystkich uczestników, dopingując każdemu zespołowi.
Wysiłki wszystkich uczestników turnieju zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami, nagrodami zespołowymi oraz niespodziankami dla indywidualnych uczestników turnieju, rodzice natomiast ugościli najmłodszych wspaniałym poczęstunkiem. Zdrowa rywalizacja i dobra zabawa jest podstawą takich imprez, więc każdy, kto wziął w nich udział został zwycięzcą. Po turnieju wodzirej zaprosił rodziców do wspólnej zabawy. Były konkursy, integracyjne gry i zabawy, wspólny poczęstunek, a dzieci wręczały rodzicom własnoręcznie wykonane prezenty. Ta wspólna zabawa to nie tylko czas spędzony z dzieckiem, to także podsumowanie projektu Comenius Regio, w którym przedszkolaki poznawały dwie wartości: sprawiedliwość, odpowiedzialność, demokracja oraz niesienie pomocy. Warto dodać, że projekt był realizowany we współpracy z Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce i Centrum Kultury, co przyczyniło się do jeszcze lepszej organizacji oraz bardzo dobrej realizacji projektu. Potwierdzają to wypracowane rezultaty projektu m.in. filmy, prezentacje, ulotki, dwie obszerne broszury opracowane przez nauczycielki przedszkola czy wystawa zaprezentowana w Centrum Kultury. Dziękujemy wszystkim za przybycie oraz zapraszamy na kolejne turnieje tańca.
Wioletta KlękPowrót