DELEGACJA TURECKA W NASZEJ GMINIE


W dniach od 21 marca do 25 marca 2013 nasza gmina gościła 8-osobową delegację z Turcji. Przedstawicie tureckiego regionu Isparta przyjechali do Wawrzeńczyc w ramach programu Comenius Regio. Celem wizyty była wymiana doświadczeń dotyczących edukacji w obu partnerskich krajach, poznanie schematu organizacyjnego kraju partnera projektu oraz przedstawienie schematu organizacyjnego systemu oświaty.

Od sierpnia 2012 roku realizowany jest w ramach programu Comenius Regio, projekt "Living Values in Education" - Wartości życiowe w edukacji. Głównym tematem projektu są 4 ważne wartości w edukacji dzieci, czyli: SPRAWIEDLIWOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, DEMOKRACJA. Dzieci przedszkolne oraz podopieczni CKiP w tych obszarach realizują zajęcia w celu zgłębienia i poznania tych ważnych wartości w życiu współczesnego człowieka. Wypracowano już określone rezultaty, które przedstawiono na wizycie roboczej w naszym kraju. Celem wizyty jest wymiana wypracowanych produktów oraz przedyskutowanie problemów w realizacji działań oraz zaplanowanie kolejnych działań. Projekty edukacyjne zwiększają innowacyjność i kreatywność nauczycieli co przekłada się na lepszą edukację naszych dzieci. Dzięki temu projektowi będziemy wiedzieć więcej o edukacji w tureckim regionie Isparta, a nasi partnerzy poznają nas i Polskę. Całość sfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach wspomnianego programu ,,Comenius Regio".

21 marca delegacja gościła w progach przedszkola w Wawrzeńczycach. Z tej okazji nauczycielki wraz z dziećmi przygotowały powitanie wiosny. Były wiosenne kotyliony, tańce ludowe, wiosenne piosenki, pląsy oraz zajęcia plastyczno-techniczne - gdzie wykonano Marzannę a na koniec wspólny poczęstunek. Dzięki tej wizycie dzieci miały możliwość zapoznać się z kulturą i tradycją innych narodów, a także pochwalić się swoimi umiejętnościami. Gościom bardzo podobało się przedszkole, a przede wszystkim otwartość i radość wychowanków, dzieci chętnie nawiązywały kontakt i chwaliły się swoimi talentami, a także znajomością j. angielskiego. Następnie goście spotkali się z Radą Pedagogiczną Przedszkola. Podczas tego spotkania zostały przedstawione prezentacje przygotowane przez delegacje z poszczególnych państw, dzięki temu można było poznać specyfikę pracy w ich przedszkolach oraz wymienić doświadczenia na temat zasad funkcjonowania placówek oświatowych w partnerskich miejscowościach. Spotkanie, które odbyło się w ramach projektu, pozwoliło lepiej poznać się wszystkim jego uczestnikom, zrozumieć, iż mimo różnic wiele nas łączy oraz zmotywowało całą społeczność przedszkola do nauki języków obcych. Wizyta przebiegała w bardzo miłej atmosferze i pozostawi wiele niezapomnianych wspomnień.Powrót