X Turniej Tańca Przedszkolaków


Turniej Tańca Przedszkolaków to już cykliczna impreza organizowana przez Przedszkole w Wawrzeńczycach, w tym roku we współpracy z Centrum Kultury i Promocji w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. W tym roku jubileuszowym aż siedem grup maluchów z siedmiu placówek rywalizowało w kategorii tańca do muzyki lat 80-tych. Dzieci uczestniczące w dodatkowych zajęciach tanecznych mogły zaprezentować nabywane w ciągu roku umiejętności. Pragniemy popularyzować taniec wśród przedszkolaków, jako aktywną formę spędzania czasu wolnego i rozwoju fizycznego. Taniec wpływa sprzyjająco na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym - oddziałuje na rozwój psychofizyczny dziecka oraz ogólną i specjalistyczną sprawność ruchową, usprawnienie mięśni, rozwijanie równowagi i koordynacji. Celem turnieju jest propagowanie różnych form działalności artystycznej dzieci, wprowadzanie ich w świat uniwersalnych wartości - dobra i piękna, rozwijanie kreatywności i zainteresowań. Turniej tańca staje się również istotnym elementem harmonogramu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedszkoli. Sprzyja wymianie doświadczeń i integracji środowiska wychowania przedszkolnego. Uroczystość odbyła się 8 czerwca 2017r., a rywalizowały następujące placówki: grupa przedszkolna z Proszowic (Przedszkole nr 1), grupa przedszkolna z Nowego Brzeska, grupa przedszkolna z Przedszkola w Igołomi, oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach, oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej w Igołomi, oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej z Tropiszowa a także grupa gospodarzy - z Przedszkola w Wawrzeńczycach.

Dzieci przedstawiły ciekawe układy taneczne do muzyki lat 80-tych, uświetnione niepowtarzalnymi strojami. Był taniec do muzyki zespołu Wham pt. "Wake me up", „Rock and roll" (Rock is the king), "Locomotion"(Lisa Minelli), Mix "Rock and roll", "Tiger", Mix do muzyki lat 80-tych, „Money, money”(Abba).

Małych tancerzy oceniało jury w składzie którego byli m.in. Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce p. Józef Rysak, Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół p. Agnieszka Majka, Księgowa GZEASu p. Bożena Luter, Dyrektor GCE w Igołomi p. Dorota Ryńca-Ropek, Wicedyrektor GCE w Igołomi p. Emilia Łach, Dyrektor GCE w Wawrzeńczycach p. Mieczysława Stawarz, Wicedyrektor GCE w Wawrzeńczycach p. Beata Sonik – Marchewka.

Poziom turnieju był bardzo wyrównany. Publiczność żywiołowo reagowała na występy wszystkich uczestników, dopingując każdemu zespołowi. Dodatkową atrakcją były pokazy formacji tanecznych: Formacja taneczna pod kierunkiem pana Kamila Mroza oraz Formacja Zumby pod kierunkiem pani Marty Haponowicz i Pawła Błaszkiewicza.
Małym tancerzom kibicowało wielu szkolnych kolegów, rodziców i opiekunów. Wyróżnienie i statuetkę w tym konkursie uzyskała grupa z Przedszkola w Nowym Brzesku za taniec "Rock and roll". Organizatorzy zapowiadają kolejną edycję, w przyszłym roku.
Wysiłki wszystkich uczestników turnieju zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami, nagrodami i jubileuszowymi medalami dla wszystkich uczestników turnieju, rodzice natomiast ugościli najmłodszych wspaniałym poczęstunkiem. Dziękujemy Pracownikom Centrum Kultury i Promocji za pomoc i ogromne wsparcie przy organizacji jubileuszowego Turnieju. Dziękujemy również Rodzicom oraz przyjaciołom Przedszkola, którzy wspierają nasze inicjatywy i piękne przedsięwzięcie jakim jest Turniej Tańca.
Wioletta Klęk


Powrót