IX Turniej Tańca Przedszkolaków


Przedszkolaki kolejny raz popisywały się swoimi tanecznymi umiejętnościami. A to wszystko za sprawą "Turnieju Tańca Przedszkolaków", który zorganizowano w czwartek 9 czerwca w Sali gimnastycznej Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach. Do rywalizacji przystąpiły zespoły taneczne z pięciu przedszkoli. Pieczę nad turniejem sprawowało Przedszkole Samorządowe w Wawrzeńczycach. Turniej Tańca Przedszkolaków to już cykliczna impreza organizowana przez Przedszkole w Wawrzeńczycach. W tym roku pięć grup maluchów z pięciu placówek rywalizowało w kategorii tańca międzynarodowego. Celem turnieju jest propagowanie różnych form działalności artystycznej dzieci, wprowadzanie ich w świat uniwersalnych wartości - dobra i piękna, rozwijanie kreatywności i zainteresowań. Turniej tańca staje się również istotnym elementem harmonogramu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedszkoli. Sprzyja wymianie doświadczeń i integracji środowiska wychowania przedszkolnego. Rywalizowały placówki z Proszowic, Nowego Brzeska, Igołomi, Tropiszowa oraz Przedszkole z Wawrzeńczyc. Dzieci przedstawiły ciekawe układy taneczne do muzyki z różnych stron świata, uświetnione niepowtarzalnymi strojami. Małych tancerzy oceniało jury w składzie którego byli: Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce p. Józef Rysak, Przedstawiciele Centrum Kultury oraz Promocji w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce p. Magdalena Chmielek oraz p. Monika Kluch, Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół p. Agnieszka Majka, Główna księgowa GZEAS p. Bożena Luter, Dyrektor GCE w Igolomi p. Dorota Ryńca-Ropek, Wicedyrektor GCE w Igołomi p. Emilia Łach, Dyrektor GCE w Wawrzeńczycach p. Mieczysława Stawarz, Wicedyrektor GCE w Wawrzeńczycach p. Beata Sonik - Marchewka, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tropiszowie p. Danuta Kawka. Publiczność żywiołowo reagowała na występy wszystkich uczestników, dopingując każdemu zespołowi. Natomiast członkowie Jury oceniali każdy taniec, choreografię i stroje poprzez wypowiedzi.

Zwycięzcą Turnieju zostało Przedszkole z Proszowic, które dodatkowo zostało nagrodzone statuetką wręczaną przez Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Wysiłki wszystkich uczestników turnieju zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami i nagrodami niespodziankami dla wszystkich uczestników turnieju, rodzice natomiast ugościli najmłodszych wspaniałym poczęstunkiem. Dziękujemy przyjaciołom Przedszkola, którzy wspierają nasze inicjatywy i piękne przedsięwzięcie jakim jest Turniej Tańca. Szczególne podziękowania składamy Wójtowi Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce za Patronat imprezy i ufundowane nagrody, firmie Edmar za ufundowanie nagrody dla zwycięskiego zespołu, Radzie Rodziców Przedszkola w Wawrzeńczycach za pomoc w organizacji Turnieju i ufundowanie nagród indywidualnych oraz poczęstunku dla dzieci, Dyrektorom GCE w Wawrzeńczycach za pomoc w organizacji Turnieju. Cieszymy się, że impreza na stałe wpisała się do kalendarza imprez gminnych i propaguje kulturę polską a także międzynarodową.
Wioletta KlękPowrót