XI Turniej Tańca Przedszkolaków


Turniej Tańca Przedszkolaków to już cykliczna impreza pod patronatem Wójta Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, organizowana przez Przedszkole w Wawrzeńczycach oraz Centrum Kultury i Promocji w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Konkurs cieszy się coraz większą popularnością, po raz pierwszy rywalizowało ze sobą aż 11 zespołów tanecznych do muzyki Latino. Dzieci uczestniczące w dodatkowych zajęciach tanecznych mogły zaprezentować nabywane w ciągu roku umiejętności. Pragniemy popularyzować taniec wśród przedszkolaków, jako aktywną formę spędzania czasu wolnego i rozwoju fizycznego. Taniec wpływa sprzyjająco na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym - oddziałuje na rozwój psychofizyczny dziecka oraz ogólną i specjalistyczną sprawność ruchową, usprawnienie mięśni, rozwijanie równowagi i koordynacji. Celem turnieju jest propagowanie różnych form działalności artystycznej dzieci, wprowadzanie ich w świat uniwersalnych wartości – dobra i piękna, rozwijanie kreatywności i zainteresowań. Turniej tańca staje się również istotnym elementem harmonogramu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedszkoli. Sprzyja wymianie doświadczeń i integracji środowiska wychowania przedszkolnego. Uroczystość odbyła się 14 czerwca 2018r., a rywalizowały ze sobą następujące placówki: Przedszkole Nr 1 z Proszowic, Przedszkole Nr 2 z Proszowic, Przedszkole "Pinokio" z Proszowic, Przedszkole z Wierzbna, Przedszkole z Igołomi, oddział zerowy z Igołomi, oddział zerowy "A" z Wawrzeńczyc, oddział zerowy "B" z Wawrzeńczyc, oddział przedszkolny z Dobranowic, oddział przedszkolny z Tropiszowa a także grupa gospodarzy - z Przedszkola w Wawrzeńczycach. Dzieci przedstawiły ciekawe układy taneczne do muzyki LATINO, uświetnione niepowtarzalnymi strojami. Poziom turnieju był bardzo wyrównany. Publiczność żywiołowo reagowała na występy wszystkich uczestników, dopingując każdemu zespołowi. Dodatkową atrakcją był pokaz pary tanecznej z Igołomi oraz pokazy formacji tanecznej pod kierunkiem Pana Kamila - choreografa tanecznego. Małym tancerzom kibicowało wielu szkolnych kolegów, rodziców i opiekunów. Wyróżnienie i statuetkę w tym konkursie uzyskał odział zerowy "A" z Wawrzeńczyc, który zatańczył taniec "Paso doble" Wysiłki wszystkich uczestników turnieju zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami i nagrodami - niespodziankami dla wszystkich uczestników turnieju, rodzice natomiast ugościli najmłodszych wspaniałym poczęstunkiem. Dziękujemy przyjaciołom Przedszkola, którzy wspierają nasze inicjatywy i piękne przedsięwzięcie jakim jest Turniej Tańca.Powrót