PRZEDSZKOLAKI Z WIZYTĄ W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ

"LIVE- Living Values in Education" (Wartości Życiowe w Edukacji) to tytuł partnerskiego projektu realizowanego przez Przedszkole w Wawrzeńczycach - finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest podniesienie wśród dzieci świadomości takich wartości jak: odpowiedzialność, sprawiedliwość, demokracja i niesienie pomocy. Właśnie dobiega końca realizacja projektu a w nim poszczególnych wartości. Obecnie przedszkolaki uczą się jak nieść innym pomoc i jak zauważać tych którzy jej potrzebują. Stąd nasz wizyta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym, naszej zaprzyjaźnionej placówce. Byliśmy tam już nie pierwszy raz i zawsze czujemy się tam wyjątkowo. Opiekunowie oraz podopieczni warsztatów dbają o każdy szczegół i miłą atmosferę. Podczas wizyt w Pobiedniku dzieci przedszkola pracowały z podopiecznymi Warsztatów a w ramach wspólnych zajęć przygotowywały lancz dla wszystkich a także uczestniczyły w zajęciach ceramicznych i wspólnej zabawie. Wspólny pobyt uczy naturalnej tolerancji wobec inności. Niepełnosprawność nie szokuje, jest wpisana w życie jak starość czy choroba. Nie trzeba izolować się wobec niej. Dzieci pokazały "co może mały człowiek", a dorośli ujmując rzecz zabawnie mogli zaśpiewać "stań, powiedz nie jesteś sam". Wiemy, że takie będą pokolenia jakie młodzieży chowanie. Niech nasza starość, niedołężność nie będzie dla nich zaskoczeniem. Dajemy szansę dzieciom dorosnąć do świata, który wcale nie jest doskonały. Projekt dobiega końca, więc nadszedł czas podsumowań. Zrealizowaliśmy już wszystkie wartości i wiemy, że nasze przedszkolaki je znają, rozumieją, potrafią zastosować w życiu. Coś co na początku wydawało się dla dzieci trudne wręcz abstrakcyjne, stało się znanym wręcz niezbędnym w życiu codziennym.
Dziękujemy Rodzicom Przedszkolaków za wsparcie i kontynuację naszych zamierzeń. Serdeczne podziękowania kierujemy również do Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce reprezentowanej przez Wójta Gminy Pana Józefa Rysaka oraz do Gminnego Centrum Kultury i Promocji reprezentowanego przez Panią Dyrektor Joannę Murek. Są to nasi partnerzy projektu i dzięki nim realizacja projektu oraz współpraca przebiegała wzorowo, co potwierdziła przedstawicielka Agencji Narodowej z Warszawy podczas rutynowej kontroli.
Wioletta KlękPowrót