Przedszkolaki z wizytą w Igołomi


11 paŸdziernika 2017r. dzięki uprzejmości Sióstr Albertynek nasze przedszkolaki odwiedziły Muzeum św. Brata Alberta. Muzeum znajduje się w miejscu nieistniejącego już domu gdzie urodził się Adam Chmielowski – św. Brat Albert. Wnętrza muzeum są podzielone na część audiowizualną i ekspozycyjną. Po obejrzeniu filmu i naściennej projekcji przybliżających nam postać i dzieło św. Brata Alberta, przedszkolaki zwiedzały zaaranżowane wnętrze komory celnej z okresu zaboru rosyjskiego z zabytkowymi eksponatami z jej wyposażenia. Pomieszczenie to sąsiaduje z rekonstrukcją jednego z pokojów mieszkalnych rodziny naczelnika komory, które mieści się w tym samym domu. W nim zgromadzono pamiątki i meble w większości pochodzące z połowy XIX wieku; od wielu lat troskliwie przechowywane przez Zgromadzenie. Wnętrze to, ma przybliżać zwiedzającym klimat jaki mógł panować w domu zamieszkałym przez rodzinę Chmielowskich. W kościele parafialnym Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Igołomi Adam Chmielowski został ochrzczony 26 sierpnia 1845 r. Stąd najważniejszym eksponatem wystawy jest kopia wpisu z księgi metrykalnej parafii igołomskiej dotycząca jego chrztu. Siostra Albertynka zaprowadziła najmłodszych również do swojego domu (zakonu), do kaplicy św. Brata Alberta, gdzie główne miejsce zajmuje replika obrazu kanonizacyjnego Adama Chmielowskiego. Dzieciaki odmówiły krótką modlitwę. Po zwiedzaniu muzeum Pani Wicedyrektor podziękowała Siostrze za wszystko i wyruszyliśmy do kolejnego punktu zwiedzania - do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Igołomi. Zespół pałacowy w Igołomi, posiada wybitne walory kompozycyjne i dendrologiczne, zaliczany jest do najcenniejszych założeń rezydencjonalnych epoki klasycyzmu na terenie województwa. Dzięki uprzejmości pana dr Krzysztofa Tunii przedszkolaki miały możliwość by go zwiedzić. Najpierw dzieciaki oglądały Pałac Wodzickich, po którym tym razem oprowadzały ich i opowiadały panie z przedszkola. Potem zwiedzały pracownię archeologiczną, a na koniec spacerowały przyrodniczą ścieżką dydaktyczną, podziwiając różne gatunki drzew i roślin. Ukryty w pięknym parku Pałac Wodzickich w Igołomi jest uważany za najpiękniejszą budowlę klasycyzmu w województwie małopolskim. Zaprojektował go pod koniec XVIII wieku słynny architekt Christian Piotr Aigner. Pałac znajduje się w rozległym parku rozplanowanym w stylu angielskim. Piękną budowlę od północy zdobi portyk z czterema jońskimi kolumnami, które tym razem zaprosiły nas do wspólnego zdjęcia. Cieszymy się, że pogoda sprzyjała i mogliśmy przybliżyć najmłodszym dziedzictwo kulturowe naszej gminy.


Powrót