Zajęcia taneczne z rodzicami


27 i 29 marca 2017 r. w grupach starszaków odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Przedszkolaki z niecierpliwością oczekiwały wizyty rodziców, a podczas zajęć każdy starał się zaprezentować jak najlepiej. Mimo wielu obowiązków mamusie licznie przybyły do naszego przedszkola, by towarzyszyć swoim pociechom. Zajęcia taneczne prowadziła wicedyrektor Gminnego Centrum Edukacji – Wioletta Klęk.
Dzieci pokazały szereg tańców i zabaw tanecznych, których nauczyły się na zajęciach tanecznych realizowanych przez panią Wiolę oraz swoją wychowawczynię – panią Katarzynę Wójcik. Zajęcia taneczne wspierają rozwój dziecka we wszystkich sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, a nawet duchowej. Taniec rozwija prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała, orientację czasowo-przestrzenną, szybkość reakcji. Angażując zmysły: słuch, wzrok, dotyk, ruch stymuluje integrację sensoryczną. Ułatwia procesy adaptacyjne, kształtuje poczucie własnej wartości, pewność siebie, samodzielność i komunikatywność. Uczy solidarności, otwartości i współdziałania w grupie. Wpływa na kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, poczucia piękna i estetyki. Rozwija zdolność ekspresji i improwizacji ruchowej, inwencję twórczą oraz kreatywność, pobudza szeroko pojętą działalność artystyczną. Poprzez poznawanie polskich tańców narodowych i regionalnych rozwija się w dziecku poczucie przynależności i tożsamości narodowej oraz wrażliwość na polską kulturę. Zajęcia taneczne wpływają na wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, opierając się na naturalnej potrzebie ruchu.
W czasie tych zajęć rodzice mieli możliwość obserwowania swoich pociech podczas zabaw i tańców, ich aktywności, koncentracji uwagi oraz koordynacji ruchowej. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w proponowanych formach działalności, dając wyraz swojemu zainteresowaniu i zaangażowaniu w działanie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za przybycie na zajęcia.


Powrót