ZAKOŃCZENIE ROKU W PRZEDSZKOLU


22 czerwca 2016 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku przedszkolnego oraz pożegnanie dzieci kończących edukację przedszkolną. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor, która podziękowała za współpracę wszystkim rodzicom zaangażowanym w życie przedszkola i złożyła w imieniu swoim oraz pracowników serdeczne życzenia wakacyjne. Następnie głos oddała dzieciom, które przedstawiły program artystyczny. Z tej okazji dzieci z wszystkich grup przygotowały krótkie inscenizacje, odśpiewały piosenki, jak również recytowały wiersze dla najmłodszych przedszkolaków oraz swoich rodziców. Po programie artystycznym dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i książeczki ufundowane przez Radę Rodziców.
Wszystkim Rodzicom składamy gorące podziękowania za aktywne uczestnictwo w życiu naszej placówki, a w szczególności za pomoc w realizacji zadań organizacyjnych i wychowawczych. Życzymy pełnej satysfakcji z osiągniętych sukcesów, realizacji zamierzonych celów. Natomiast naszym przedszkolakom życzymy udanych i bezpiecznych wakacji, a 6-latkom samych sukcesów w szkole, dużo radości i uśmiechów na każdy dzień.


Powrót