SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ŻÓŁTE PUDEŁKO


W maju 2013 roku nasze przedszkole przystąpiło do programu "Żółte pudełko", propagujemy wszystkie akcje kształcące w najmłodszych poczucie obowiązkowości i odpowiedzialności. Dzieci są odpowiedzialne za przebieg programu, z pomocą nauczycieli zachęcają innych do zbierania kodów z produktów firmy "Kupiec". Wspólnie ustaliliśmy, że środki pozyskane z kodów zostaną przeznaczone na nowe zabawki. Dlatego też przedszkolaki mają świadomość, że zbierając kody pracują na swoje zabawki. Wszystkie grupy przedszkola przygotowały do tego celu piękne żółte pudełka, które mają szerzyć ideę w najbliższej okolicy. Mamy nadzieję, że pozyskamy zwolenników i zrealizujemy marzenia naszych milusińskich.
Wioletta Klęk
Wicedyrektor GCE
w WawrzeńczycachPowrót